Šibensko-kninska županija, adm.-terit. jedinica, juž. Hrvatska; 2994 km2, 112 891 st. Graniči sa Zadarskom županijom na SZ i Z, Split. županijom na JI, BiH na S i I; s juž. strane Jadransko more. Stvorena 1997. kada je području tadašnje Šibenske županije pripojeno kninsko područje (dotad bilo u sklopu Zadarsko-kninske županije). Pet grad. naselja (Šibenik, Drniš, Knin, Skradin, Vodice), 12 općina i 194 naselja. Sjedište županije Šibenik. Prijelazni je prostor između sjev. i sr. Dalmacije; obuhvaća područje između Velebita, Bukovice i Ravnih kotara na S i SZ te Dinare, Kozjaka, Svilaje, Vilaje i Moseća, sve do rta Ploča, na I i JI. Blizu Knina najviši vrh Hrvatske, Dinara 1831 m, na istoimenoj planini. Obala je razvedena; brojne uvale i o. 240 otoka, otočića i nadmorskih grebena (najbrojnija kornatska skupina otoka), stalno su naseljeni Prvić, Zlarin, Kaprije, Krapanj i Murter. Veće rijeke: Krka, Čikola i Butišnica; Visovačko i Prukljansko jezero. Klima sredozemna. Uzgoj ranog voća i povrća, mliječno stočarstvo. Na Krki je kraj Šibenika 1895. izgrađena prva hrv. i eur. hidroelektrana Jaruga i Šibenik je prvi hrv. grad koji je dobio javnu el. rasvjetu. Brodogradilište; prehr., kem., tekst., aluminijska, graf. ind. Područjem prolazi autocesta Zagreb–Split i Jadranska magistrala, želj. veze sa Zagrebom i Splitom; pom. promet. Turizam. Nac. parkovi Krka i Kornati, parkovi prirode Telaščica (na Dugom otoku) i Vransko jezero (podijeljeno između Zadarske i Šibensko-kninske županije). Brojni kult.-pov. spomenici.

Država Županija Grad Upišite riječ koju tražite.
Datum dolaska i odlaska kako bi dobili popis slobodnih objekata
 Dolazak (nije obavezno) 
 Odlazak (nije obavezno) Filtriraj VRSTE SMJEŠTAJA Traži prema cijeni Država
Županija
Grad
Broj gostiju