Istarska županija je najzapadnija hrvatska županija koja uključuje i najveći dio Istarskog poluotoka (2820 od 3160 četvornih kilometara). Upravno sjedište županije je Pazin. Sastoji se od 10 gradova i 31 općine.

Istra, poluotok u ist. dijelu Jadranskog mora. Površine 3476 km2 od čega 3130 km2 u sastavu Hrvatske, a 346 km2 Slovenije. Od ostatka kopna odijeljena vapnenačkim uzvisinama tršćanskoga Krasa i Ćićarije. Sastoji se od brdovita sjev. ruba (Bijela Istra), nižeg flišnog područja (Siva Istra) i niskih vapnenačkih zaravni (Crvena Istra). Bijela Istra zaprima najviše padalina, ali zbog vapnenačke građe veliko je otjecanje. Siva Istra građena je od gline, pješčenjaka i lapora. To je najplodnije područje Istre, ispresijecano mnogobrojnim riječnim dolinama. Vapnenačke zaravni uz zap. i juž. obalu prekrivene su crvenicom te odatle naziv Crvena Istra. Gl. rijeke: Dragonja, Mirna, Raša, Boljunčica, Rižana. Istarski poluotok razmjerno je slabo razveden. Iznimku čini jugozap. obala ispred kojih su Brijunski otoci. Danas razvijen turizam, brodogradnja te djelomično prehr. ind. Nekoć industrija cementa. Tijekom povijesti pod vlašću Rim. Carstva. Nakon njegova slabljenja uslijedilo je razdoblje samostalnosti, zatim dolazi pod vlast Akvileje te u XIII. st. Venecije. Sjev. dio poluotoka bio je pod upravom Habsburgovaca, a juž. dio do 1797. godine ostaje pod vlašću Mletaka. Od 1809. do 1815. Istra pripada Ilirskoj provinciji te je pod upravom Francuske. Nakon I. svj. rata dodijeljena je Italiji. Fašistička vlast nastoji svim sredstvima talijanizirati I. (uništavanje glagoljskih spomenika, promjene prezimena i sl.), te u potpunosti obespraviti Hrvate. Poslije II. svj. rata I. je podijeljena na zonu A (angloamerička uprava) i zonu B (jugoslavenska uprava). Mirom u Parizu 1947. uspostavljen je Slobodni Teritorij Trst, i I. je s cijelom zonom B i manjim dijelom zone A spojena s maticom Hrvatskom, te dolazi pod upravu federativne Jugoslavije. Nova politička situacija dovela je do iseljavanja dijela talijanskog stanovništva. Nakon 1991, temeljem granica bivše Jugoslavije, teritorij I. pripada dvjema državama: manji (sjeverno od r. Dragonje) Sloveniji i veći Hrvatskoj

Država Županija Grad Upišite riječ koju tražite.
Datum dolaska i odlaska kako bi dobili popis slobodnih objekata
 Dolazak (nije obavezno) 
 Odlazak (nije obavezno) Filtriraj VRSTE SMJEŠTAJA Traži prema cijeni Država
Županija
Grad
Broj gostiju