Apartmani Hrvatska

www.croatia-tourism.eu

Dubrovačko-neretvanska županija

      zauzima krajnji jug Hrvatske. To je uski obalni geografski prostor koji na jugu završava najužim dijelom u izlazu na zapadnu obalu Boke kotorske. Ovdje se hrvatski državni teritorij prekida: u kratkom neumskom primorju Bosna i Hercegovina uskim koridorom ima izlaz na more. U sjevernom dijelu županije teče i najveća rijeka koja se ulijeva u Jadransko more na istočnoj obali - to je Neretva. Najveći dio dužine Neretve nalazi se u Bosni i Hercegovini, a u Hrvatskoj je samo njezina zamočvarena delta (prošireno ljevkasto ušće). Upravo dolinom Neretve država Bosna i Hercegovina ima najlakši prirodni prometni smjer do luke Ploče pa je zato ovaj dio Hrvatske od velike prometne (tranzitne) važnosti. To je dio europskog prometnog koridora broj 5 (5c - od Budimpešte, preko Osijeka i Sarajeva do Ploča).

     Primorje dubrovačkog priobalja nema većih nizinskih dijelova uz obalu, nego se sastoji od brežuljkastog kraja i krških zaravni. Nizina ima nešto više jedino u kraju oko Stona te posve na jugu - u Konavlima, gdje se na granici prema Bosni i Hercegovini nalazi i najviša planina Kopačica.

     Iako je u presjeku vrlo uzak, izduženi poluotok Pelješac zapravo je pravi gorski kraj (s uzvišenjima i višim od 900 metara). Posebna vrijednost ovoga kraja su južnodalmatinski otoci - najveća je Korčula, zatim Mljet i Lastovo te skupina manjih otoka od Stona do Dubrovnika - Elafitski otoci (Šipad, Lopud, Koločep, Jakljan i drugi). Uz Baćinska jezera (sjeverno od Ploča) te jedinstvene nizine sa specifičnim melioracijama i močvarnim predjelima u delti Neretve, južnojadranska obala ima još jednu prirodnu posebnost - to je Rijeka dubrovačka. Riječ je o velikom vrelu (izvoru) podno vapnenačkog pobrđa kod naselja Komolac te o potopljenom uskom toku Rijeke dubrovačke do utoka u more kod Nove Mokošice (tu je nedavno sagrađen i veliki most ] kako bi se skratio put prema Dubrovniku).

       Od sjeverozapada prema jugoistoku zemljopisno područje Dubrovačko-neretvanske županije može se podijeliti u četiri prirodne cjeline. Na sjeveru je ušće ili delta Neretve. To je razvijen poljo-342 privredni kraj koji na obali ima i veliku tranzitnu luku. Gradovi su Metković (15.384 stanovnika),Opuzen (3242) i Ploče (10.834). Na jugu je izduženo dubrovačko priobalje (sa stonskim krajem i Konavlima). U središnjem dijelu tog primorja je grad Dubrovnik (43.770 stanovnika). Treća prirodna cjelina je poluotok Pelješac, izdužen od rta Lovište na zapadu do Stona na istoku u dužini većoj od 60 kilometara. To je područje manjih naselja i zaseoka.

      Četvrta cjelina su otoci, od kojih su najnaseljeniji Korčula (koja uspijeva održati broj stanovnika, ali uz proces starenja) te Lastovo. Grad Korčula je staro otočno središte (5889 stanovnika), iako je nizinski zapadni dio tog otoka gušće naseljen. S ostalih otoka bilježi se stalno iseljavanje (depopulacija), baš kao i iz malih sela i zaselaka krškog područja podalje od obale u dubrovačkom primorju.

     Dubrovnik je jedan od najljepših i najbolje očuvanih srednjovjekovnih i ranonovovjekovnih gradova na Mediteranu i u svijetu. Njegova stara gradska jezgra na poluotoku opasana zidinama čuva golemo kulturno i povijesno bogatstvo pa je upisana u popis svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Od kasnoga srednjega vijeka pa sve do početka 19. stoljeća (kad su je ukinule Napoleonove čete) Dubrovnik je bio središte i glavni grad znamenite Dubrovačke Republike (koja je zauzimala najveći dio sadašnje županije, osim delte Neretve i Korčule). Upravo zbog te baštine, Dubrovnik je danas jedan od najvažnijih turističkih središta Hrvatske (uz značenje luke, manje industrije, poduzetništva i razvoja uslužnih djelatnosti).

Apartmani Hrvatska

www.croatia-tourism.eu

Država Županija Grad Upišite riječ koju tražite.
Datum dolaska i odlaska kako bi dobili popis slobodnih objekata
 Dolazak (nije obavezno) 
 Odlazak (nije obavezno) Filtriraj VRSTE SMJEŠTAJA Traži prema cijeni Država
Županija
Grad
Broj gostiju